Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Elements er en ung arkitekttegnestue, som sætter fokus på at skabe moderne arkitektur, og derfor tager vi selvfølgelig ansvar for at implementere ’grøn’ bæredygtig arkitektur i designprocessen. Tegnestuens arbejder tager endvidere udgangspunkt i to arkitektur traditioner, den Vediske arkitektur og den Nordiske modernisme. Navnet Elements refererer til de fem store grundelementer i naturen som i tegnestuens arbejde bringes i forholdsmæssig balance med hinanden i henhold til Vediske arkitektur tradition, kaldet Vaastu. Når der er balance mellem de fem grundelementer, skabes der, ifølge Vaastu, optimale betingelser for det liv, som skal leves i bygningerne. Vaastu indgår i en holistisk videns tradition som indeholder meget mere en blot arkitektur, traditionen indeholder blandt andet også viden om Yoga og sundhed. Vaastu går også under navnet Stapatha Veda, og i Kina er den samme viden blevet til Feng Shui.

I den Vediske filosofi som ligger til grund for Yoga og Vaastu, siger man at alt i denne verden er tæt forbundet. Det vil sige at vi som mennesker er tæt forbundet og afhængige af vores omgivelser (Jorden, Solen osv.). Det er derfor vigtigt at bevare denne forbindelse så intakt som muligt når vi bygger rammen om vores liv. Derfor er den grundlæggende filosofi i Vaastu at bygge med naturen, at skabe bygninger der underlægger sig det fl ow som er i naturen eller omgivelserne. Dette gør den til en healende arkitektur, som giver de optimale betingelser for at rekreere sig. Den Nordiske modernisme har sin oprindelse i Skandinavien omkring 1950 – 1960, men er stadig super moderne. Den er meget mere end blot en arkitekturstil, men faktisk en livsstil. Den blandt andet er kendetegnet ved sin enkelhed, og sin tætte forbindelse til naturen. Endvidere er der altid nogle typiske fi kspunkter; brug af naturlige materialer, dyrkelse af dagslysforholdene og formgivningen er præget af en lethed med delikate detaljering. Visionen er at tage det bedste fra disse to traditioner og at forene dem i en ny arkitektur. En arkitektur med enkelhed, sundhed og bæredygtighed i centrum med betagende former.

Elements Copenhagen
Thyregodsvej 17 4th.
2500 Valby
Danmark
Telefon +45 2238 7607
Mail@elementscph.com